Electrical test

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN MI-3121 THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN MI-3121
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN MI-3121 THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN MI-3121

Thiết bị đo điện trở nhỏ gọn cầm tay, với màn hình LCD hiển thị kết quả và có đèn nền dễ dàng quan sát trong điều kiện thiếu sáng. Có thể thực hiện các phép đo điện trở cao lên đến 30 GΩ, với các chế độ đo rời rạc và liên tục. Giao tiếp với máy tính cùng với phần mềm quản lý, thu thập dữ liệu giúp các kỹ sư dễ dàng theo dõi và đánh giá các kết quả đo được.

Xem thêm
THIẾT BỊ KIỂM TRA CÁCH ĐIỆN MI 2077
THIẾT BỊ KIỂM TRA CÁCH ĐIỆN MI 2077

MI 2077 TeraOhm 5 kV là thiết bị đo điện trở cách điện có độ chính xác cao, có khả năng đo chỉ số phân cực (PI), hệ số hấp thụ điện môi (DAR), hệ số xả điện môi (DD), hệ thống cách điện dung. Thiết bị gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng, có khả năng làm việc trong môi trường nhiễu điện từ cao, tự động xả dòng tải sau khi hoàn thành phép đo. Đó chỉ là một số trong nhiều đặc điểm nổi bật của thiết bị thử nghiệm Metrel HV so với các sản phẩm khác có trên thị trường.

Màn hình ma trận LCD lớn cho phép hiển thị dữ liệu dạng số và đồ thị. Trình bày đồng thời các kết quả và thông số đo cách điện. Tích hợp bộ điểm thời gian và đồng hồ thời gian thực. Lưu trữ đến 1000 kết quả đo trong bộ nhớ của TeraOhm 5kV. Thông qua phần mềm TeraLink PC kết nối thiết bị với máy tính có thể quản lý các kết quả đo

Xem thêm
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN MI 3121
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN MI 3121

Thiết bị đo điện trở nhỏ gọn cầm tay, với màn hình LCD hiển thị kết quả và có đèn nền dễ dàng quan sát trong điều kiện thiếu sáng. Có thể thực hiện các phép đo điện trở cao lên đến 30 GΩ, với các chế độ đo rời rạc và liên tục. Giao tiếp với máy tính cùng với phần mềm quản lý, thu thập dữ liệu giúp các kỹ sư dễ dàng theo dõi và đánh giá các kết quả đo được.

Xem thêm
THIẾT BỊ KIỂM TRA CÁCH ĐIỆN MI 2077
THIẾT BỊ KIỂM TRA CÁCH ĐIỆN MI 2077

MI 2077 TeraOhm 5 kV là thiết bị đo điện trở cách điện có độ chính xác cao, có khả năng đo chỉ số phân cực (PI), hệ số hấp thụ điện môi (DAR), hệ số xả điện môi (DD), hệ thống cách điện dung. Thiết bị gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng, có khả năng làm việc trong môi trường nhiễu điện từ cao, tự động xả dòng tải sau khi hoàn thành phép đo. Đó chỉ là một số trong nhiều đặc điểm nổi bật của thiết bị thử nghiệm Metrel HV so với các sản phẩm khác có trên thị trường.


Màn hình ma trận LCD lớn cho phép hiển thị dữ liệu dạng số và đồ thị. Trình bày đồng thời các kết quả và thông số đo cách điện. Tích hợp bộ điểm thời gian và đồng hồ thời gian thực. Lưu trữ đến 1000 kết quả đo trong bộ nhớ của TeraOhm 5kV. Thông qua phần mềm TeraLink PC kết nối thiết bị với máy tính có thể quản lý các kết quả đo

Xem thêm