Careers

Tuyển dụng 2015

no_thumb

Tuyển dụng kỹ sư đo lường … Đọc Thêm

Tuyển dụng kỹ sư

Tuyển dụng kỹ sư

Yêu cầu tuyển dụng Tuyển kỹ sư điện tốt nghiệp ĐH chính qui Khoa Điện - ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ưu tiên ngành Tự động hóa, Đo lường, điều khiển, thiết bị điện Bằng Khá - Giỏi Làm việc tại Hà Nội Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn. … Đọc Thêm

Thông tin tuyển dụng 2015

no_thumb

Tuyển dụng kỹ sư đo lường … Đọc Thêm