THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐIỆN ÁP VÀ THÔNG MẠCH MD-1055+ MD-1155

Tóm tắt

Thiết bị kiểm tra điện áp và thông mạch

Thông số kỹ thuật

MD 1055*-LED

Tính năng chính

 • Thử nghiệm điện áp AC đến 1000 V AC
 • Thử nghiệm điện áp DC đến 1400 V DC
 • Tự động nhận biết AC/DC
 • Còi báo thông mạch và led chỉ thỉ dưới 50 kΩ
 • Thử nghiệm pha
 • Kiểm tra tác động RCD
 • Tự động tắt
 • Hiển thị đền LED
 • Đèn báo tín, hiệu âm, và chỉ số độ rung sử dụng ở mức điện áp thấp

MD 1150*-LCD

Tính năng chính

 • Thử nghiệm điện áp AC đến 1000 V AC TRMS
 • Thử nghiệm điện áp DC đến 1400 V DC
 • Tự động nhận biết AC/DC
 • Kiểm tra thông mạch với mức 2000 Ω
 • Thử nghệm pha
 • Kiểm tra lỗi RDC
 • Tự động tắt
 • Chức năng giữ kết quả đo trên màn hình
 • Hiển thị LCD kết hợp đèn nền
 • Đèn báo tín, hiệu âm, và chỉ số độ rung sử dụng ở mức điện áp thấp

Tính năng đặc biệt:

 • Kiểm tra lỗi RCD
 • Cấp bảo vệ IP 65
 • CAT IV 1000 V
 • Tự động nhận biết AC/DC
 • Bảo hành 5 năm

Tiêu chuẩn:

 • IEC/EN 61243-3,
 • DIN VDE 0682-401

 

 

Phụ kiện và các thông tin thêm

MD 1155*-LCD Kiểm tra điện áp và thông mạch

Sản phầm bao gồm:

 • Thiết bị MD 1155
 • Đầu đo được bảo vệ với GS 38, 2 cái
 • Pin 5 V kiểuAAA, 2 cái
 • Tài liệu hướng dẫn

MD 1155*-LCD Kiểm tra điện áp và thông mạch

Sản phầm bao gồm:

 • Thiết bị MD 1155*
 • Đầu đo được bảo vệ với GS 38, 2 cái
 • Pin 5 V kiểuAAA, 2 cái
 • Tài liệu hướng dẫn

Phụ kiện đề nghị:

 •  Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng