Metrel-6

Giới thiệu nhà sản xuất

Metrel là nhà sản xuất các thiết bị đo sau:

Đồng hồ đo cách điện từ 1000V đến 10.000 V

Đồng hồ đo điện trở dòng DC

Đồng hồ đo điện (DDM, Ampe kìm, tools…)

Các thiết bị đo chuẩn đoán

Thiết bị đo gió, khí, ẩm, nhiệt độ